company logo

Ore Refining, Metals and Crafts with a Twist!

HS-D2T Demediointi / Epädigitointi

Back to Proposals


#Editorial notes: Finnish only. Text still unproofread. Version 11.01.2010

>Do not quote or cite without permission.<

D2T - Esittely
Ore.e Jalostamot
eero storijapan.net

Yrityksen verkkosivut kirjamuotoon ikuistettuna.

Tuotamme päivittäin valtavia määriä digitaalista tietoa. Verkkosivuja päivitetään tiheällä tahdilla eikä jatkuvien muutosten seurauksesta sivujen arkistointia ole usein mahdollista ajatella loppuun asti. Digitaalinen aineisto on aina muokattavissa minkä seurauksesta uusi tieto jyrää vanhan. Tästä syystä yrityksen kannalta merkittävistä hetkistä ei välttämättä jää jälkeen aineellista perintöä. Siksi on järkevää toimittaa ainakin osa yrityksen verkkosivuista uniikkin kirjakäärön muotoon.

Epädigitointi palvelu "D2T" (Digital-to-Tangiable) on taiteilijan johtama toimitustyö, jonka aikana yrityksen digitaalisesta aineistosta poimitaan keskeisimmät osuudet. Valikoidut aineisto piirretään taiteilijan toimesta 1:1 korkealaatuiselle paperille ja sidotaan kestävästi koteloiduksi kirjakääröksi. Käytettävät raaka-aineet ovat samoja, joita keski-aikaisissa käsikirjoituksissa on käytetty. Materiaaliensa puolesta käärö kestää yli 500 vuotta. Käsityönä valmistettu kirjakäärö on arvokkain tapa säilöä yrityksen historiaa.

Työ voidaan suorittaa osin yrityksen tiloissa, jolloin työntekijät ja asiakkaat voivat seurata ja kommentoida työn kulkua. Työtä on myös mahdollista jakaa pidemmälle aikavälille, jolloin työnäytöksiä voidaan järjestää yrityksen julkisissa tapahtumissa, messuilla sekä muissa tilaisuuksissa. Mikäli työ jaetaan pidemmälle aikavälille taiteilija raportoi työnkulusta viikottain.

(Palkkaus on sidottu työtunteihin, mikä riippuu toimitettavaksi valitun aineiston määrästä. Oletettu aktiivinen työaika 2-4 kuukautta (1 650€/kuukausi). Työntekijän kuukausipalkka on 1 650 euroa. Käytettäessä vakiojakajaa, tuntipalkka lasketaan 1 650 / 160 = 10,31 euroa/tunti. Taiteilija laskuttaa palveluksistaan.)

HS-D2T | Sisällysluettelo:
  1. 1. Synopsis
  2. 2. Laaja esittely
  3. 3. Toteutus
  4. 4. Tekijät ja taiteellinen arvo
    1. 4.1 Linkkejä

1. Synopsis

Haluan valmistaa käsityönä kirjakäärön, joka sisältää Helsingin Sanomien yhden päivän verkkojulkaisun. Kirja tehdään samoilla menetelmillä, joilla käsikirjoituksia valmistettiin ennen painokoneita. Tieto tallennetaan piirtäen. Piirrosjälki mallintaa tietokoneilla ja kameroilla tuotettuja muotoja mahdollisimman tarkasti.

2. Laaja esittely

Aloitan kysymyksellä.

Kun syttyy tulipalo ja pakenet talosta kumman otat mukaasi: DVDn jolle on tallennettu kirjoja vai kirjan jonka olet perinyt?

Vaikka DVDlle mahtuu enemmän tietoa kuin yhteen kirjaan me arvostamme ja suojelemme tavaroita, joilla on esteettistä arvoa vaikka niistä olisi laskennallisesti vähemmän hyötyä. Täsmällisempi sana esteettiselle arvolle on "ominainen arvo", jota käytän tässä esittelyssä. Ominainen arvo on estetiikan ja filosofian käsite, jonka merkityksen ymmärrämme hyvin suhteessa käsitöihin:

Kun jokin arkipäiväinen esine on tehty käsityönä sitä arvostetaan enemmän kuin samaa käyttötarkoitusta palvelevaa teollisesti tuotettua esinettä. Käsin veistettyä puurokauha pidetään kauniimpana kuin vastaavaa sarjana valmistettua kauhaa.

Tämän arvon ymmärtäminen on oleellista kun suunnittelemme ekologisesti kestäviä ympäristöjä ja tuotteita. Yksinkertaistaen: Mitä kauniimpi esine on sitä paremmin se säilyy. Arjessa tämän huomaa vaikka suhteessamme vaatteisiin. Halpa, joltakin festivaalilta osatettu t-paita säilyy käytössä pidempään kuin ilmeetön t-paita, joka tuli ostetuksi puvun alle puolitutun kesähäitä varten. Ominaisen arvon vaikutukset ovat tunnettuja, teollisissa muotoilussa tätä pyritään lisäämään yksilöllisillä pinnan käsittelyillä sekä valmistusmenetelmillä, jotka tekevät kustakin esineestä aavistuksen varran erilaisen. DVDn tapauksessa tämä tarkoittaa kuvia, joita sen selkään on painettu. Nämä menetelmät eivät kuitenkaan takaa ominaisen arvon kehittymistä.

Aloitus kysymyksen kirja saattaa olla teollisesti painettu, samaa kirjaa on tehty tuhansia kappaleita. Mutta kyseisen kappaleen vaihtohistoria luo sille erityisen arvon: Se on peritty. Esineen ominainen arvo nimittäin kasvaa omistajien vaihtumisen myötä. Omistaminen on aktiivinen prosessi, jonka tärkein osuus on huoltaminen mikä jättää esineesen merkkejä. Omistajan tekemät reunamerkinnät, korjaukset ja tapa, jolla esine patinoituu kertovat miten sitä on käytetty. Olisi hyvin harvinaista, jos DVD keräisi yhtäpaljon ominaista arvoa kuin kirja sillä kuluminen tuhoaa DVDlle tallennetun tiedon. Arvon laskun voi huomata esimerkiksi vinyylien hinnoissa, naarmu laskee levyn arvon nollaan. Syvällisempi syy DVDn arvon laskuun on ettei tiedon kopioiminen ei edellytä ruumiillista osallistumista (työtä). Kopioimiseen ei ole nähty ajallista uhrausta, jolloin on vaikea kuvitella sen olevan tekijälleen merkittävä. Tästä syystä se on tiedonsäilyttämis välineenä hauras.

Ajatellaampa tätä suhteessa historiaan. Tuotamme tällähetkellä enemmän kirjallista ja kuvallista aineistoa kuin koskaan aikaisemmin. Mutta tietoa ei pakata ominaista arvoa säilöviin muotoihin. Päivän päätteeksi Helsingin Sanomien verkkosivut pakataan tiedoiksi kovalevyille. Ajan saatossa kovalevyt pakataan laatikkohin, jotka pakataan varastoon. Helsingin Sanomien lehti kuvataan mikrofilmille, joka pakataan levyrullaan, joka pakataan varastoon. Tämä työ on hyvin tärkeää mutta paikkaus muodot eivät ole kauniita eivätkä helppokäyttöisiä. Mikrofilmit vaativat optiset lukulaitteet, puhumattakaan tietokoneista.

Siksi tarjoan näiden rinnalle arkistointi menetelmää, jonka avulla säilömme yhden päivän uutiset kauniisti, materiaaleilla jotka kestävät yli 500 vuotta ja joihin voi palata ilman erillisiä lukulaitteita.

Haluan valmistaa käsityönä uniikin kirjakäärön, joka sisältää Helsingin Sanomien yhden päivän verkkojulkaisun.

3. Toteutus

Tässä esittelyssä valmistuvaa tallennetta kuvataan käärönä. Projektin edetessä (talvi-kevät 2011) selvitetään onko tallenne paras toteuttaa muussa muodossa esimerkiksi kovakantisena niteenä tai kirjana. Lopullinen muoto valitaan kun eri "pakkausmuotojen" säilyvyys on selvitetty. Selvitys työn eteneminen julkaistaan blogissa.

Kirja valmistetaan samoilla menetelmillä, joilla niitä tehtiin ennen painokoneita. Se valmistetaan paperille piirtäen. Piirrosjälki mallintaa tietokoneilla ja kameroilla tuotettuja muotoja mahdollisimman tarkasti. Typografia, taitto ja kuvat jäljennetään 1:1. Kirjan materiaalit ovat samoja, joita keski-aikaisissa kirjoituksissa on käytetty. Kirja kirjoitetaan, kuvitetaan ja sidotaan käsin, käyttäen huippulaatuisia materiaaleja. Valmistumisen jälkeen se luovutetaan Sanoma WSOYn omistukseen.

Valmistin yhden sivun koeversion 2008. Se on jo parissa vuodessa muuttanut arvoaan. Verkkosivuilla on tapahtunut muutoksia taitossa ja tavassa esittää tietoa. Esimerkiksi kuvien määrä on kasvanut. Toivoisin pääseväni esittelemään tätä koeversiota sekä projektiani yksityiskohtaisemmin. Samassa yhteydessä voimme selvittää minkälaisella laajuudella "antidigitointi" toteutetaan.

Verkkosivut voidaan käsitellä piirtäen kesän 2011 aikana. Hankkeen kustannukset ovat materiaalien osalta vaatimattomat. Hanke työllistäisi kesän ajaksi kaksi (kuva)taiteilijaa, joiden palkkaus voitasiin sitoa samaan luokkaan kuin Helsingin Sanomien tavallisilla arkistoijilla on. Työ voidaan ajoittaa esimerkiksi neljän kuukauden sisään. Piirrostyö voidaan suorittaa puoli-julkisissa tiloissa esim. Sanomatalolla. Näin yleisö ja muut kiinnostuneet voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja lennossa.

Yksityiskohtaista budjettia ei ole toistaiseksi laadittu.

4. Tekijät ja taiteellinen arvo

Työn toimeenpaneva ryhmä toimii nimellä "Ore.e - Jalostamot". 2007 perustettu ryhmä on pureutunut mm. taidegrafiikan ja teollisen tuotannon suhteeseen. Tuloksia on esitetty taidenäyttelyissä (mm. Taidehalli: Villa Karo 10v) ja verkkojulkaisuissa. Ore.e:n ydinryhmään kuuluvat kuvataiteilija Eero Yli-Vakkuri sekä muotoilija Jesse Sipola ja toimintaan osallistuu projektipohjaisesti myös muiden alojen ammattilaisia. HS D2T:n käsitteellistä sisältöä tukee ajatushautumo Culture Crisis Management. Tuotanto ryhmään kuuluu tässä yhteydessä mm. kirjasidontaa Aalto Yliopistossa opiskelleita konsultteja sekä Fiskarssissa toimivia kirjasitojia.

Valmistuva kirjakäärö on luodaan ensisijaisesti arkistointia varten mutta teoksella on arvoa myös taidekontekstissa. Työtä voidaan näyttää taidenäyttelyissä ja on olettavaa, että se herättää keskustelua digitaalisten medioiden, uuden työn sekä taiteellisen työn arvosta. Lähetyn projektia uusilla taide medioilla (video, valokuva, verkko, jne.) työskentelevänä taiteilijana ja idea tälläisestä yhteistyössä toteutettavasta tuotannosta on kehittynyt osana taiteellista työskentelyäni. Helsingin Sanomien tapauksessa projektin tekee kiinnostavaksi myös digitaalisten- ja painettujen julkaisujen välinen kamppailu ja journalistisen työn luonteen muuttuminen, sosiaalisten medioiden ja digitalisten työvälineiden myötä. Pitkäkestoisena (~4kk) työnä D2T muodostuu eräänsortin monumentiksi (performanssi) journalistien tekemälle työlle.

Taideteoksena se on arvokas ennenkaikkea siksi, että arkistoinnin kohteena on digitaalinen verkkojulkaisu. "Antidigitointi" työ on sidoksessa uusiin (taide)medioihin liittyviin kysymyksiin. Digitaalisesti valmistetut teokset eivät toistaiseksi ole saavuttaneet samanlaista asemaa kuin perinteiset välineet. Yksittäiset verkkoon levitetyt videotaideteokset saavat valtavia katsojamääriä mutta videotaiteen tuottaminen ei ole muuttunut kannattavammaksi. Taiteeseen sijoittavan yksityishenkilön näkökulmasta ongelmaksi koetaan teosten säilyvyys aikaa vastaan ja niiden teknokraattisuus, työt ovat riippuvaisia modernista infastruktuurista – Sähköverkosta sekä tietokoneista, jotka ovat riippuvaisia kolmannessa maailmassa tuotetuista varaosista (Ore.e Jalostamoiden työ on tosin osoittanut, että samat teollistumisen myötä syntyneet eettiset kysymykset koskevat myös perinteisiä taidemuotoja mm. taidegrafiikka).

HS D2T on kehittynyt yrityksistä ratkaista mediataiteen kentällä havaittuja; teknokraattisuuteen sekä immateriaalisten taidemuotojen (esitys-taide, käsitetaide) dokumentointiin liittyviä ongelmia. Projektin aikana digitaalinen sekunnettain päivittyvä verkkojulkaisu muunnetaan pitkäjänteisen fyysisen työn myötä aineelliseksi. On mielenkiintoista nähdä kuinka verkkojulkaisun multimedialliset osat (hyperlinkit, äänet ja animaatiot) ikuistetaan perinteisillä käsityö menetelmillä. Piirrosjälki ei tähtää ilmaisuun mutta sillä työ toteutetaan ilman koneita on piirrosjälki rikkaampaa ja tulos on sanalla sanoen kaunis. Vaikka aineellistaminen tehdään perinteisten käsityömenetelmien vastustamme ilmaisujen "perinteiset välineet ja menetelmät" käyttöä. Kun vanhoilla työkaluilla ja menetelmillä tehdään töitä tässä ajassa, kysymys on nykytaiteesta.

Työ on syytä toteuttaa puolijulkisessa tilassa, jotta toimien esitys-taiteelliset puolet nousevat esiin. Kuten mainittua ominaisen arvon kehittyminen edellyttää tekijöiden fyysisen osallistuminen näkymistä. Tämä näkyy tietysti työn jäljessä mutta alaotsikon voi alleviivata suorittamalla työ yleisölle helposti lähetyttävässä paikassa.

4.1 Linkkejä

Tekijät:
Eero Yli-Vakkuri - http://www.eero.storijapan.net
Jesse Sipola - http://www.jesse.storijapan.net
Ore.e Jalostamot - http://www.oree.storijapan.net
(Ore.e Jalostamoiden toiminta aikajanalla - http://www.dipity.com/ldezem/Ore-e-Refineries)

Kuvia näyttelytoiminnasta:
http://www.eero.storijapan.net/aineisto/oree_installation

Kuva yhdensivun arkistointi kokeilusta [low-res] (2008):
http://www.oree.storijapan.net/images/HS_net_by_hand_low_res_sample.jpg

Tekstissä mainittuja organisaatioita:
Culture Crisis Management - http://www.culturecrisismanagement.org
Porkkanamafia - http://carrotmob.org/

Aiheeseen liittyvää:
Muinaisten kirjoitusten tutkimisesta - http://fi.wikipedia.org/wiki/Papyrologia
Kirjojen säilymisestä (Eng.) - http://www.aboutbookbinding.com/story/2.html
Suomalainen Digiaineistojen säilyttämis tietopankki - http://www.digiwiki.fi/
Kansallinen Digitaalinen kirjasto - http://www.kdk2011.fi/
Suomalaisia verkkosivuja haravoiden tallentava hanke - http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/
Toimisto Nomadi - http://www.officenomad.org
Sähköverkkoon pohjautuva videoperformanssi "Grid of Pleasure" xxx_ryhmä (2009) - http://vimeo.com/8812766

--

Muillakin uusien medioiden kehittymisen myötä syntyneillä ideoilla, joilla on vaikutusta elettävään arkeen. Esimerkkinä tavoista, joilla tietokoneiden ja tietoverkon myötä kehittyneitä ideoita on sovellettu aineelliseen mailmaan ovat "peer-to-peer tuotannot" eli menetelmät, joilla ryhmät voivat organisoitua ajaakseen yhteisiä päämääriä (P2P tuotannoksi voidaan nimetä mm. Porkkanamafia).

Innoittavana esimerkkinä toimivat kertomukset siitä kuinka "vanhoja käsikirjoituksia" on säilytetty vaikkei niitä ole osattu lukea. Teoksia säilyttäneet ihmiset ovat ajatelleet, että teokset ovat arvokkaita sillä niiden tekemiseksi on tehty työtä ja ne ovat kauniita välittämättä mitä tietoa ne sisältävät.

Progress: From Saila Laihio to HS Konsernin Toimitusjohtaja Auli Talikka (122 2001) to kimmo.pietinenƒhs.fi and gaius.niemihs.fi, mikael.pentikainenhs.fi to NO! -> TO contact Säätiö (again?!)

Business Services Sales Staff     Press/Investors/Etc. ProposalsContact only by phone:
00 358 50 57 29743 (00=+ in local calls)
ore.e is a non-registered company
               Ore.e Ref. Est. 2007Web Design: Dick 'n Son Moddeling.